Gubitak svesti

Autor: Dr Tisa Travica Kojadinović - kardiolog                    tisatravica@gmail.com

Home
Fiziologija
Bol u grudima
Otežano disanje
Gubitak svesti
Otoci
Koronarna_bolest
Srcane_aritmije
Kardiomiopatije
Zapaljenska oboljenja
Hipertenzija
Srcana slabost
Bolesti aorte
Zdrav život
Srcane mane
Centar za hipertenziju
Otežano disanje

Zakazivanje   pregleda u Novom Sadu - PETROVARADIN na telefon +381 (0) 63 716 0228

Pregled je moguće zakazati i obaviti istog dana

  1. Kako izlečiti hipertenziju koja je otporna na uobičajene lekove?
  2. Kako izlečiti hipertenziju sa što manje lekova ili bez lekova?
  3. Kako sprečiti posledice hipertenzije kao što su šlog i srčani infarkt?
  4. Како izlečiti bol u grudima kome niko ne može da nadje uzrok?
  5. Како izlečiti preskakanje srca kome niko ne može da nadje uzrok?
  6. Kardiološki pregled i lečenje sportista. Kardiološka procena za bavljenje sportom.

 

KARDIOLOGIJA

SINKOPA – GUBITAK SVESTI

                                                                                                                                             

Uzroci gubitka svesti mogu biti:

 

1.     SRČANI:

·        Adam-Stokes-ov sindrom (nesvestica, gubitak svesti, kratkotrajan prekid disanja, modre usnice, eventualno kratkotrajni grčevi tela, ubrzan ili usporen rad srca). Nastaje zbog  kratkotrajnog srčanog zastoja i prekida cirkulacije krvi u mozgu.

·        Aortna stenoza - sužen zalistak aorte (zalistak izmedju leve komore i velike arterije aorte).

·        Sindrom karotidnog sinusa – karotidni sinus je proširenje u račvi velikih arterija u vratu koje snabdevaju mozak krvlju. Bogat je nervnim završecima, granama vagusnog živca. Usled skoka krvnog pritiska, prošire se ove arterije i nadraži se karotidni sinus, te dolazi do refleksnog pada krvnog pritiska i pulsa. Sindrom karotidnog sinusa je vrsta neuro-kardiogene sinkope kod koje minimalni pritisak na karotidni sinus dovodi do periferne vazodilatacije (širenja krvnih sudova) i/ili bradikardije (usporenog srčanog rada). Prihvaćen je kao indikacija za postavljanje trajnog pacemakera. U literaturi se može naći i kao hipersenzitivni karotidni sinus.

·        Tumor srca (Myxoma) koji se javlja najčešće u levoj pretkomori.

 

2.      OD STRANE KRVNIH SUDOVA:

·        Ortostatski sindrom: nesvestice, eventualno sinkope usled pada krvnog pritiska a zbog promene položaja tela iz lezećeg u stojeći.

·        Vazovagalna sinkopa – usled prevage parasimpatickog nervnog sistema: dolazi do kratkotrajnog pada krvnog (hipotenzije) pritiska koji dovodi do ishemije mozga i izaziva slabost u misićima. Osoba se sruši u horizontalni položaj, bleda je i obliven hladnim znojem. Ima pomućenje ili kratkotrajan gubitak svesti. Najčešće se javlja kao posledica: straha, bola, povrede, dugog stajanja, umora, gladi, boravka u pretoplim i zagušljivim prostorijama.

 

3.      OSTALI UZROCI:

·        Metabolički poremećaji: hipokalijemija, hipoglikemija.

·        Epileptični napadi

·        Akutni poremećaji moždane cirkulacije: TIA, RIND (prolazna smanjenja cirkulacije u mozgu).

·        Neurotične sinkope

·        Medikamentozno uzrokovane sinkope: lekovi za lečenje aritmije (antiaritmici), povišenog krvnog pritiska (antihipertenzivi), šećerne bolesti (antidijabetici).

·        Nakon implantacije pacemakera - zakazivanje funkcije pacemakera i pacemaker sindrom (hemodinamski poremećaji u vidu zamora, nesvestice, sinkope i pulzacije na vratu i grudnom košu i elektrofiziološki poremećaji (aritmije). Ovaj sindrom se najčešće  javlja kao posledica gubitka sinhronizacije pretkomora i komora, ali se može javiti i kod dvokomornog pacemakera.