fbpx

Centar za lečenje hipertenzije

U Srbiji je u oko 47% stanovništva otkriven povišen krvni pritisak. Polovina njih nije ni svesna da boluje od ove bolesti, a polovina onih koji znaju da od nje boluju ne uzima lekove zbog nedostatka finansijskih sredstava ili iz nekih drugih razloga. Većina pacijenata smatra da uzima preveliku količinu lekova.

Sve je veći broj mladih ljudi koji boluju od hipertenzije.

Više od polovine svih bolesti srca su posledica povišenog krvnog pritiska. Glavne komplikacije hipertenzije su: infarkt srca, moždani udar, srčana slabost, smanjivanje funkcije bubrega, povišen nivo šećera u krvi. Ovo su bolesti koje mogu izazvati teški invaliditet ili fatalni ishod. Zbog toga je vazno što ranije otkriti hipertenziju i na vreme lečiti.

Znate li da je u oko 50% obolelih, hipertenziju moguće kontrolisati samo jednim lekom?

Pregled od 15minuta, bez sagledavanja svih faktora rizika koji utiču na pojavu i održavanje hipertenzije, vodi ka tome da se pacijenti leče velikim brojem lekova koji mogu imati brojne nuspojave. I pored tolikog broja lekova hipertenzija je kod mnogih pacijenata nestabilna. Uvođenjem novih lekova ili povećavanjem doza ovaj problem se često ne može rešiti.

Naš cilj je rano otkrivanje i lečenje hipertenzije i prevencija infarkta srca, moždanog udara i bubrežne bolesti. Centar za hipertenziju koristi multidisciplinarni pristup u lečenju hipertenzije. Naš tim se sastoji od kardiologa, fizioterapeuta, dijetetičara i medicinskih sestara edukatora.

Ako imate preoblema sa povišenim krvnim pritiskom, pozovite ordinaciju “Dr Tisa Kojadinović” – kardiolog Novi Sad u Novom Sadu i zakažete pregled.

Pozovite nas