fbpx

Sinkopa – Gubitak svesti

Uzroci gubitka svesti mogu biti:

1. SRČANI:

Adam-Stokes-ov sindrom (nesvestica, gubitak svesti, kratkotrajan prekid disanja, modre usnice, eventualno kratkotrajni grčevi tela, ubrzan ili usporen rad srca). Nastaje zbog kratkotrajnog srčanog zastoja i prekida cirkulacije krvi u mozgu.

Aortna stenoza – sužen zalistak aorte (zalistak izmedju leve komore i velike arterije aorte).

Sindrom karotidnog sinusa – karotidni sinus je proširenje u račvi velikih arterija u vratu koje snabdevaju mozak krvlju. Bogat je nervnim završecima, granama vagusnog živca. Usled skoka krvnog pritiska, prošire se ove arterije i nadraži se karotidni sinus, te dolazi do refleksnog pada krvnog pritiska i pulsa. Sindrom karotidnog sinusa je vrsta neuro-kardiogene sinkope kod koje minimalni pritisak na karotidni sinus dovodi do periferne vazodilatacije (širenja krvnih sudova) i/ili bradikardije (usporenog srčanog rada). Prihvaćen je kao indikacija za postavljanje trajnog pacemakera. U literaturi se može naći i kao hipersenzitivni karotidni sinus.

Tumor srca (Myxoma) koji se javlja najčešće u levoj pretkomori.

2. OD STRANE KRVNIH SUDOVA:

Ortostatski sindrom: nesvestice, eventualno sinkope usled pada krvnog pritiska a zbog promene položaja tela iz lezećeg u stoje

Vazovagalna sinkopa – usled prevage parasimpatickog nervnog sistema: dolazi do kratkotrajnog pada krvnog (hipotenzije) pritiska koji dovodi do ishemije mozga i izaziva slabost u misićima. Osoba se sruši u horizontalni položaj, bleda je i obliven hladnim znojem. Ima pomućenje ili kratkotrajan gubitak svesti. Najčešće se javlja kao posledica: straha, bola, povrede, dugog stajanja, umora, gladi, boravka u pretoplim i zagušljivim prostorijama.

3. OSTALI UZROCI:

Metabolički poremećaji: hipokalijemija, hipoglikemija.

Epileptični napadi

Akutni poremećaji moždane cirkulacije: TIA, RIND (prolazna smanjenja cirkulacije u mozgu).

Neurotične sinkope

Medikamentozno uzrokovane sinkope: lekovi za lečenje aritmije (antiaritmici), povišenog krvnog pritiska (antihipertenzivi), šećerne bolesti (antidijabetici).

Nakon implantacije pacemakera – zakazivanje funkcije pacemakera i pacemaker sindrom (hemodinamski poremećaji u vidu zamora, nesvestice, sinkope i pulzacije na vratu i grudnom košu i elektrofiziološki poremećaji (aritmije). Ovaj sindrom se najčešće javlja kao posledica gubitka sinhronizacije pretkomora i komora, ali se može javiti i kod dvokomornog pacemakera.


Ako ste imali neke od ovih simptoma, pozovite ordinaciju “Dr Tisa Kojadinović” – kardiolog Novi Sad i zakažite pregled.

Pozovite nas